At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Acte necesare pentru radierea unui autovehicul – News42day
15 July 2024

Acte necesare pentru radierea unui autovehicul

0

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CA URMARE A VANZARII IN ALTE JUDETE
• Cerere de radiere completata de cumparator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cartea de identitate a vehiculului original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a vanzatorului semnata de fostul si actualul proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Certificat de inmatriculare cu mentiunea de instrainare conform modelului anexat
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare–cumparare,act de donatie, certificat de mostenire,etc.)
• Certificat de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Placile cu numere de inmatriculare
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR IN URMA DEZMEMBRARII
• Cerere de radiere completata de detinator ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei finaciare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Cartea de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare
• Document care atesta dezmembrarea vehiculului
• Placile cu numere de inmatriculare
• Certificate de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA UNUI VEHICUL LA CERERE
• Cerere de radiere completata de detinator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Copia unui document care atesta detinerea unui garaj, curte sau teren unde va fi depozitat vehiculul respectiv
• Declaratie din partea detinatorului din care sa rezulte ca vehiculul respectiv nu va fi abandonat pe drumul public
• Cartea de identitate
• Certificatul de inmatriculare
• Certificate de radiere
in 3 exemplare (formular tip completat prin dacilografiere)
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Placile cu numerele de inmatriculare
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA UNUI VEHICUL FURAT
• Cerere de radiere completata de detinator ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Document din care sa rezulte furtul vehiculului eliberat de Politie dupa cel putin 90 zile
• Certificate de radiere in 3 exemplare ( formular tip completat prin dactilografiere)
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Cartea de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare daca se afla la proprietar sau reclamatia de furt a acestuia
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

5. DOCUMENTE NECESARE RADIERII UNUI VEHICUL IN BAZA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI
• Cerere de radiere completata de solicitant ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva care impune in mod expres radierea din circulatie a unui vehicul sau care atesta ca vehiculul respectiv s-a instrainat
• Certificate de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Carte de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare
• Placutele cu numerele de inmatriculare
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox
• Timbru fiscal
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *