MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE
PROGRAMA PENTRU BACALAUREAT 2007

LIMBA SI LITERATURA CROATA

1. O usmenoj i pisanoj književnosti (uopce). Književni rodovi ; Lirika (pojam opcenito). Petar Preradovic – Rodu o jeziku (oda – opci prikaz); S.S.Kranjcevic – Iseljenik (elegija – opci prikaz); Hasanaginica (narodna balada – književni komentar). Epika (pojam opcenito). Smrt Senjanina Ive (epska pjesma- književni komentar); Ivana Brlic Mazuranic – Regoc (bajka -opci prikaz); Slavko Kolar – Breza (pripovijest – opci prikaz). Drama (pojam opcenito). Marin Držic – Novela od Stanca (komedija – opci prikaz).
2. Diskurzivni književni oblici (pojam opcenito). Antun Gustav Matoš (život i književni rad). Oko lobora (putopis – opci prikaz).
3. Srednjovekovna književnost (najstariji hrvatski pisani spomenici). Bašcanska ploca (opci prikaz).
4. Renesansa (Hrvatska renesansa i njezina središta: Dubrovnik, Split, Hvar, Zadar – glavni pisci i djela). Marko Marulic (život i rad). Judita (književni komentar). Hanibal Lucic, Robinja (opci prikaz).Marin Držic (život i književni rad). Dundo Maroje (opci prikaz).
5. Barok (Hrvatski barok – katolicka obnova, književni oblici i znacajke). Ivan Gundulic (život i književni rad). Osman (opci prikaz).
6. Klasicizam i prosvetiteljstvo (Pojam, trajanje i znacenje). Matija Antun Reljkovic,Satir (opci prikaz).Andrija Kacic Miocic, Razgovor ugodni (opci prikaz).
7. Romantizam i ilirizam (Hrvatski romantizam, hrvatski narodni preporod, ilirski pokret, ilirizam, glavni osnivaci ilirskog pokreta). Stanko Vraz, Otkud modre oci (opci prikaz). Petar Preradovic (život i književni rad). Smrt smail – age Cengica (književni komentar).
8. Protorealizam (Šenoino doba). August Šenoa (život i književni rad). Zlatarovo zlato(opci prikaz).
9. Realizam (pojam opcenito). Ante Kovacic (život i književni rad), U registraturi (književni komentar). Josip Kozarac (život i književni rad), Mrtvi kapitali (književni komentar).
10. Moderna (opcenito). A.G.Matoš, 1909, Utjeha kose (opci prikaz). Vladimir Nazor (život i književni rad), Šuma spava (opci prikaz).
11. Ekspresionizam (opcenito). Miroslav Krleža (život i književni rad), Bitka kod Bistrice Lesne (književni komentar), Cežnja (opci prikaz), Ivo Andric, Ex ponto (opci prikaz). Tin Ujevic (život i književni rad), Svakidašnja jadikovka (opci prikaz). Ivan Goran Kovacic (život i književni rad.) Jama (književni komentar). Dobriša Cesaric (život i književni rad). Oblak; Vocka poslije kiše (opci prikaz). Ranko Marinkovic (život i književni rad). Ruke; U znaku vage (pripovijetka – opci prikaz).

Literatura : udžbenici koji se koriste u školama s nastavnim hrvatskim jezikom.

Opaske: nastavni program je namjenjen apsolventima gimnazije s nastavnim hrvatskim, jezikom Ispit je pismeni i usmeni, u skladu s programom. Pismeni radovi se ocenjuju od 10 do 100 bodova a ispit traje 3 sata.

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare în vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi în predare-învatare, continutul acestuia fiind valorificat în functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *