emag tinar depurtat mycloset emag flanco fashionup
Arhivă Stiri

Tuesday, December 6, 2022

Limba croata

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE
PROGRAMA PENTRU BACALAUREAT 2007

LIMBA SI LITERATURA CROATA

1. O usmenoj i pisanoj književnosti (uopce). Književni rodovi ; Lirika (pojam opcenito). Petar Preradovic – Rodu o jeziku (oda – opci prikaz); S.S.Kranjcevic – Iseljenik (elegija – opci prikaz); Hasanaginica (narodna balada – književni komentar). Epika (pojam opcenito). Smrt Senjanina Ive (epska pjesma- književni komentar); Ivana Brlic Mazuranic – Regoc (bajka -opci prikaz); Slavko Kolar – Breza (pripovijest – opci prikaz). Drama (pojam opcenito). Marin Držic – Novela od Stanca (komedija – opci prikaz).
2. Diskurzivni književni oblici (pojam opcenito). Antun Gustav Matoš (život i književni rad). Oko lobora (putopis – opci prikaz).
3. Srednjovekovna književnost (najstariji hrvatski pisani spomenici). Bašcanska ploca (opci prikaz).
4. Renesansa (Hrvatska renesansa i njezina središta: Dubrovnik, Split, Hvar, Zadar – glavni pisci i djela). Marko Marulic (život i rad). Judita (književni komentar). Hanibal Lucic, Robinja (opci prikaz).Marin Držic (život i književni rad). Dundo Maroje (opci prikaz).
5. Barok (Hrvatski barok – katolicka obnova, književni oblici i znacajke). Ivan Gundulic (život i književni rad). Osman (opci prikaz).
6. Klasicizam i prosvetiteljstvo (Pojam, trajanje i znacenje). Matija Antun Reljkovic,Satir (opci prikaz).Andrija Kacic Miocic, Razgovor ugodni (opci prikaz).
7. Romantizam i ilirizam (Hrvatski romantizam, hrvatski narodni preporod, ilirski pokret, ilirizam, glavni osnivaci ilirskog pokreta). Stanko Vraz, Otkud modre oci (opci prikaz). Petar Preradovic (život i književni rad). Smrt smail – age Cengica (književni komentar).
8. Protorealizam (Šenoino doba). August Šenoa (život i književni rad). Zlatarovo zlato(opci prikaz).
9. Realizam (pojam opcenito). Ante Kovacic (život i književni rad), U registraturi (književni komentar). Josip Kozarac (život i književni rad), Mrtvi kapitali (književni komentar).
10. Moderna (opcenito). A.G.Matoš, 1909, Utjeha kose (opci prikaz). Vladimir Nazor (život i književni rad), Šuma spava (opci prikaz).
11. Ekspresionizam (opcenito). Miroslav Krleža (život i književni rad), Bitka kod Bistrice Lesne (književni komentar), Cežnja (opci prikaz), Ivo Andric, Ex ponto (opci prikaz). Tin Ujevic (život i književni rad), Svakidašnja jadikovka (opci prikaz). Ivan Goran Kovacic (život i književni rad.) Jama (književni komentar). Dobriša Cesaric (život i književni rad). Oblak; Vocka poslije kiše (opci prikaz). Ranko Marinkovic (život i književni rad). Ruke; U znaku vage (pripovijetka – opci prikaz).

Literatura : udžbenici koji se koriste u školama s nastavnim hrvatskim jezikom.

Opaske: nastavni program je namjenjen apsolventima gimnazije s nastavnim hrvatskim, jezikom Ispit je pismeni i usmeni, u skladu s programom. Pismeni radovi se ocenjuju od 10 do 100 bodova a ispit traje 3 sata.

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare în vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi în predare-învatare, continutul acestuia fiind valorificat în functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.Comment Form