At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Persoanele fizice trebuie să-şi declare veniturile pe 2012 până în 27 mai – News42day
16 July 2024

Persoanele fizice trebuie să-şi declare veniturile pe 2012 până în 27 mai

0

documente_007_71549900Termenul-limită de depunere a declaraţiei pe veniturile realizate în anul 2012 de către persoanele fizice este 27 mai 2013, în caz contrar amenzile putând ajunge la 500 de lei, se arată într-un comunicat de presă al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală /ANAF.

Formularul 200, cu titlul ‘Declaraţia privind veniturile realizate din România, pentru veniturile anului 2012’, se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică), cedarea folosinţei bunurilor mobile şi/sau imobile, închirieri şi arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, transferul titlurilor de valoare (altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise) şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Potrivit ANAF, nu au obligaţia depunerii declaraţiei: persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei şi nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, şi persoanele fizice care, în anul 2012, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolul II ‘Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – ‘Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România’, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *