LIKE la pagina pentru a continua!emag tinar depurtat mycloset emag flanco fashionup
Arhivă Stiri

Friday, September 24, 2021

Limba Sarba

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE PROGRAMA PENTRU TESTAREA NATIONALA – 2007

LIMBA SI LITERATURA SARBA

I. Sadržaj programa: Srpski jezik
1. Fonetika: Jednacenje suglasnika po zvucnosti i mestu tvorbe; Palatalizacija; Jotovanje; Prelaz suglasnika 1 u o ;
2. Recnik: Porodica reci; Antonimi; Sinonimi; Hominimi; Sufiksacija i prefiksacija; Složenice; Arhaizmi; Neologizmi; Varvarizmi; Profesionalizmi; Provincijalizmi;
3. Morfologija: Znacenje i upotreba padeža; Neodredeni i odredeni pridevski oblici; Poredenje prideva; Imenicke i pridevske zamenice; Podela brojeva; Brojne imenice; Glagolska vremena;
4. Sintaksa: Složene recenice nezavisnog odnosa; Složene recenice zavisnog odnosa.

Ciljevi i zadaci nastave sprskog jezika:
• raspoznavanje glavnih pojmová iz fonetike, recnika, morfologije i sintakse;
• njihovo primenjivanje u datom kontekstu;
• morfosintakticka analiza odredenih gramatickih kategorija u datom tekstu;
• motivisanje uloge interpunkcije i reda reci u složenim recenicama;
• odredivanje korespondencije izmedu delová recenice i složene recenice zavisnog odnosa;
• poštovanje normi kniževnog jezika prilikom pismenog izražavanja.

II. Sadržaj programa: književna lektira
5. razred: Starac prevario divove; U cára Trojana kozje uši; Osnovna škola od B. Nušica;
6. razred: Car Lazár a carica Milica; Veletovci od I.Andrica; Geografíja od B.Nušica;
7. razred: Analfabeta od B. Nušica; Hajduk Veljko od V.St.Karadžica;
8. razred: Kad mlidijah umreti od B. Radicevica; Pocetak bune protiv dahija; Sve, sve, ali zanat; Hasanaginica; Sve ce to národ pozlatiti od L.Lazarevica; Pop Cira i pop Spira od S.Sremca; O klasje moje od A.Šantica; Pokondirena tikva od J.St.Popovica; Kosa od L Andrica.

Ciljevi i zadaci nastave sprske književnosti:
• raspoznavanje etapa u izradi pismenih sastava i rezimeja književnih tekstova;
• pismeno izlaganje sižea i momenata narativnog tkiva date književne lektire;
• raspoznavanje razlika izmedu usmene i pisane književnosti;
• elaboracija književnog komentára; karakterizacija književnih likova;
• poštovanje normi književnog jezika prilikom pismenog i usmenog izražavanja.

Literatura:
Književna lektira i gramatika za 5.razred.
Književna lektira i gramatika za ó.razred.
Književna lektira i gramatika za 7.razred.
Književna lektira i gramatika za 8.razred.

Napomene: Ministartsvo vaspitanja organizuje godišnje ispit sposobnosti za sve ap solvente o smog razreda osnovnih škola sa srpskim nastavnim jezikom. Ispit iz srpskog jezika je pismeni, traje 2 satá i ocenjuje se od deset do sto poena.

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de Testare Nationala 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de Testare Nationala si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de Testare Nationala si din programa scolara corespunzatoare disciplinei.Comment Form

  • coconu florin: Buna ziua. Sunt din Braila si am 37 de ani. De 22 de ani sunt dependent de caru
  • sorin: Buna seara,stiind ca suntei un om cu mare credinta in dumnezeu,si un familist co
  • Bogdan: Multumesc mult, chiar ma ajuta mult site-ul :)
  • Corina: Buna ziua. Am o biblie foarte veche pe care am obtinut-o cu greu in urma unui vi
  • mircea tocaciu: ASI DORI SA VORBESC CU DOMNIA SA SI SA-I MULTUMESC CE AFACUT PENTRU STEAUA SINT